Warsztat Terapii Zajęciowej został powołany do życia przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Haczowie l września 1999 roku, na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 sierpnia 1998 roku w sprawie tworzenia, działalności i finansowania warsztatów terapii zajęciowej.
Misją naszego Warsztatu jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych intelektualnie z terenów wiejskich Gminy Haczów i okolicznych miejscowości. Działalność ośrodka pozwala nam wyjść z domu i uczestniczyć w zorganizowanych formach zajęć, nawiązać znajomości, przyjaźnie, rozwijać zainteresowania.
Głównym celem działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej jest szeroko pojęta rehabilitacja - społeczna i zawodowa, zmierzająca do wszechstronnego rozwoju każdego z nas, naszej samodzielności, w tym zawodowej, poprawy zaradności osobistej, sprawności psychofizycznych oraz przystosowania i funkcjonowania społecznego.
Zajęcia odbywają się pięć dni w tygodniu, w grupach warsztatowych. Grupy tworzone były w oparciu o rodzaj niepełnosprawności, zainteresowania oraz indywidualny program rehabilitacji.
Od chwili powstania ośrodka uczestnicy rozwijają swoje zdolności na siedmiu pracowniach: stolarskiej, gospodarstwa domowego, ceramicznej, rękodzieła artystycznego, plastycznej, technicznej i wikliniarskiej.
Rehabilitacja zawodowa w pracowni stolarskiej to głownie organizacja stanowiska pracy i przebieg prostych czynności związanych z wykonywaniem prac, umiejętności samokontroli, tempa pracy, posługiwanie się ręcznymi narzędziami oraz elektronarzędziami do obróbki drewna. Prace wykonywane w tej pracowni to m.in. drobna galanteria drewna, tacki, przedmioty przestrzenne. Praktyczne zastosowanie nabytych umiejętności pozwala podopiecznym na dokonywanie różnych drobnych remontów i napraw na terenie Warsztatu.
Pracownia gospodarstwa domowego pozwala opanować sztukę samodzielnego przygotowania posiłków. Wraz z terapeutą uczestnicy przygotowują jeden posiłek dziennie dla wszystkich podopiecznych Warsztatu. Uczy się tu również prawidłowo zaplanować jadłospis, sporządzać przetwory, bezpiecznie obsługiwać sprzęt AGD, zdobywają wiedzę z zakresu gastronomii, poznają podstawy savoir - vivre. Angażują się w przygotowanie poczęstunków w czasie organizowanych regularnie imprez okolicznościowych. Realizujemy tu indywidualne pasje, umiejętności i zainteresowania kulinarne.
Niewątpliwym sukcesem pracowni gospodarstwa domowego jest udział Roberta Bocheńskiego i Łukasza Adamczaka w Kulinarnej Gali dla profesjonalistów Tour-Gastro-Hotel w Sanoku i III miejsce w kategorii potrawy europejskiej z elementami kuchni orientalnej. Przepisy kulinarne Roberta Bocheńskiego publikowane były również co jakiś czas w „Poradniku Domowym". W maju 2009 roku zorganizowano dla nas pokaz dekoracji ciast i cukiernictwa artystycznego Sebastiana Szmyda - mistrza Polski i wicemistrza Europy.
W pracowni ceramicznej poprzez formowanie i lepienie w glinie podopieczni rozwijają swoją sprawność manualną, zainteresowania artystyczne oraz wyobraźnię. Uczą się cierpliwości, umiejętności radzenia sobie z przeciwnościami losu i porażkami. Podczas zajęć poznają techniki wyrobu naczyń glinianych oraz ozdób gipsowych i form silikonowych. Maksyma tej pracowni: „Nie ważny jest czas, w mniejszym stopniu jakość wykonywanego przedmiotu. Ważna jest sama czynność, jej plan i inicjatywa twórcza".
W ciągu naszej dziesięcioletniej pracy były również smutne momenty. W styczniu 2007 roku odszedł od nas nasz kolega Michał Skoczyński, który był częstym uczestnikiem pracowni ceramicznej. Z chęcią też angażował się w nasze programy artystyczne m.in. Jasełka, gdzie z dużym zapałem wcielił się w rolę Heroda. Interesował się sportem, jego wiedza dotycząca piłki nożnej nie miała sobie równych.

Na zajęciach w pracowni rękodzieła artystycznego osoby niepełnosprawne poznają metody stosowane w krawiectwie i rękodzielnictwie. Od dobierania kolorów począwszy, aż do tworzenia własnych wzorów i realizacji własnych pomysłów. Poznają i stosują różne hafty; tradycyjne i awangardowe stosując różne rodzaje ściegów hafciarskich. Wykonujemy haftowane serwetki, bieżniki i obrazy. W pracowni powstają też stroje potrzebne do widowisk i programów artystycznych. Spośród licznych osiągnięć na wyróżnienie zasługuje m.in. zwycięstwo w Powiatowym Konkursie Palm Wielkanocnych.

Kolejna pracownia - plastyczna kładzie nacisk przede wszystkim na indywidualną prace z każdym z uczestników. Celem terapii plastycznej jest kształtowanie wrażliwości na otaczający świat. W czasie zajęć na pracowni plastycznej można wyrazić swoje uczucia i myśli przy pomocy symboli, kolorów form plastycznych czy abstrakcji, przelewanych na papier. Obcowanie ze sztuką oraz przebywanie w świecie piękna pozwala na wyzwolenie pozytywnych emocji oraz pomaga rozwiązywać problemy w sposób twórczy.
Opisując zajęcia na pracowni plastycznej nie sposób nie wspomnieć o naszym koledze Śp. Grzegorzu Sienkiewiczu, który odniósł ogromny sukces nie tylko na szczeblu lokalnym ale również ogólnopolskim. Obrazy Śp. Grzegorza oglądać można było m.in. w Muzeum Współczesnym w Warszawie, Muzeum Etnograficznym w Warszawie, Muzeum Narodowym w Gdańsku, Muzeum Malczewskiego w Radomiu oraz Pałacu Sztuki w Krakowie.
Jego prace pokazywały również znakomite polskie galerie m.in. Galeria „Promyk" w Gdańsku, Galeria „Art. Naif w Krakowie czy Galeria „Tak" w Poznaniu gdzie obok prac Sienkiewicza wystawiane były litografie Marca Chagalla. Nasz kolega ma w swoim bogatym dorobku również udział w wystawie zbiorowej „Oswajanie świata" w Warszawie, Dusseldorfie i Poznaniu. Grzegorz odszedł od nas w sierpniu 2008 roku.
Od listopada 2003 roku działalność naszego ośrodka została rozszerzona o pracownię wikliniarską. Wyplatamy tutaj różnorodne kosze, koszyki, tacki i dodatki dekoracyjne. Nasze wyroby wykonane z wikliny cieszą się dużą popularnością i uznaniem. Uczestnicząc w rożnego rodzaju aukcjach, kiermaszach czy jarmarkach i prezentując nasze wyroby przyczyniamy się do promowania naszej placówki.
Kolejne rozszerzenie Warsztatów o pracownię ogólnotechniczną nastąpiło w styczniu 2006 roku. Uczestnicy nabywają tutaj umiejętności bezpiecznego posługiwania się sprzętem technicznym takim jak: maszyna do szycia, overlock, żelazko parowe, lutownica, elektryczny pistolet klejowy oraz drobniejszymi narzędziami jak noże, wybijaki, sekatory, nożyczki, igły. Pracownia wykonuje elementy wystroju wnętrz, bukiety, maty kuchenne, lampki nocne, stroiki, robótki ręczno-maszynowe, poduszki dekoracyjne, obrazy, serwety. Szyjemy flagi, torby na zakupy, fartuszki kuchenne, wykonujemy ozdobne witraże. W 2006 roku braliśmy udział w konkursie parafialnym na najładniejszy różaniec, a w roku 2007 wspólna praca została zakwalifikowana do etapu ogólnopolskiego w V Konkursie Plastycznym „Sztuka Osób Niepełnosprawnych" organizowanym przez PFRON.
Oprócz codziennych zajęć na poszczególnych pracowniach prowadzimy rehabilitację ruchową, ćwiczenia zespołowe na sali gimnastycznej bądź na powietrzu, w skład których wchodzą: ćwiczenia ogólno usprawniające, wzmacniające aparat ruchu i siłę mięśniową, ćwiczenia pomagające w utrzymaniu prawidłowej postawy ciała, ćwiczenia zwinnościowe i koordynacyjne. W razie drobnych urazów oraz podczas udziałów w zawodach, turniejach i olimpiadach sportowych pomocy udziela wykwalifikowana pielęgniarka.
Poza grupową terapią zajęciową prowadzimy też terapię psychologiczną Warsztat organizuje szereg zajęć rekreacyjno-sportowych m.in. Wojewódzki Bieg Przełajowy dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Biegnijmy po lepsze jutro" w którym nasza placówka uczestniczyła z dużymi sukcesami. Bierzemy aktywny udział w zawodach sportowych organizowanych przez zaprzyjaźnione placówki m.in. w Rymanowie gdzie w 2008 roku na zawodach „Tacy sami" zajęliśmy pierwsze miejsce w klasyfikacji drużynowej. Naszą chlubą są również nagrody w turniejach piłkarskich w Jarosławiu na Międzynarodowym Turnieju Piłkarskim Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Podkarpackie Euro" oraz w Krośnie na turnieju halowym.
Do naszych licznych osiągnięć można również zaliczyć coroczny udział w Festiwalu Teatru i Tańca w Łęcznej, gdzie niejednokrotnie zdobywaliśmy pierwsze miejsce oraz nagrodę Grań Prix. Nasza grupa teatralna ma już swoja nazwę „Na pustkowiu" i łączy w sobie nie tylko umiejętności aktorskie ale także wokalne czy taneczne. Z pomocą terapeutów podopieczni tworzą układy choreograficzne, projektują stroje, peruki i scenografię, co w dużym stopniu przyczynia się do sukcesów grupy artystycznej. Oprócz festiwalu w Łęcznej mamy w swoim dorobku udział w innych festiwalach artystycznych m.in. w II Edycji Teatraliów w Miejscu Piastowym gdzie otrzymaliśmy nagrodę specjalną, w Przeglądzie Twórczości Artystycznej „Albertina 2003" w Jarosławiu, a także zwycięstwo w Wojewódzkim Konkursie Piosenki dla Osób Niepełnosprawnych, który odbył się w 2003 roku w Filharmonii Rzeszowskiej i udział w Michalinaliach - Przeglądzie Teatralnym organizowanym przez Urząd Miasta w Krośnie.
Warsztat Terapii Zajęciowej organizuje wyjazdowe formy terapii -wycieczki krajoznawcze turystyczne, wyjazdy do muzeów, kin, teatrów, na basen. Odwiedzaliśmy między innymi Zakopane, Bieszczady, Słowację, Kielce, Gdańsk oraz Malbork. Poznajemy najciekawsze miejsca, zabytki polskich miast, krainy geograficzne, polskie góry i morze. W Zakopanem zdobywaliśmy Giewont, dużą atrakcją był wyjazd kolejką linową na Kasprowy Wierch, w Gdańsku odbyliśmy rejs statkiem. Odwiedziliśmy też jaskinię „Raj" w Górach Świętokrzyskich oraz Park Dinozaurów w Bałtowie.
Dzięki takim wyjazdom uczestnicy mają możliwość szeroko rozumianej rekreacji na świeżym powietrzu, kąpieli wodnych, zabaw przy ognisku. Daje im to szansę lepszego poznania się i zrozumienia. Poznają historię i geografię naszego kraju, chętniej nawiązują kontakty społeczne, inicjują nowe przyjaźnie i znajomości co znacznie poprawia ich umiejętności porozumiewania się z otoczeniem. Wspólne wyjazdy pozwalają wypocząć i nabrać sił do dalszej pracy.
Warsztaty Terapii Zajęciowej są ogromną szansą nie tylko dla osób z upośledzeniem umysłowym i ich rodzin, ale dla wszystkich, gdyż pozwalają poznać ogromne, nieznane dotąd możliwości rozwoju i talenty osób niepełnosprawnych intelektualnie. Placówka stała się dla nich prawdziwym oknem na świat, dając im możliwość wszechstronnego rozwoju, pozwalającego osiągnąć pewną samodzielność i niezależność, potrzebną do funkcjonowania w społeczeństwie. Odpowiednia rehabilitacja społeczna i zawodowa umożliwia odkrycie zdolności które nigdy by nie zaistniały, gdyby nie pobyt w Warsztacie. Tym samym wzmacnia wiarę uczestników we własne możliwości.