Założenia terapii na pracowni ceramicznej jest opanowanie przez uczestników podstawowych umiejętności niezbędnych do prowadzenia samodzielnego i aktywnego życia. Materiał plastyczny jakim jest glina stwarza podopiecznym nieograniczone możliwości realizacji ich pomysłów.
Podczas zajęć w Pracowni ceramicznej uczestnicy kształtują formy gliniane, rozwijają sprawność manualną, koordynację wzrokowo – ruchową, wyobraźnię
i wrażliwość estetyczną. Praca z gliną jest bardzo kreatywna, pozwala podopiecznym tworzyć wiele wytworów w postaci naczyń użytecznych, form i postaci glinianych.
Uczestnicy na zajęciach posługują się profesjonalnymi narzędziami, co pozwala im poczuć się prawdziwymi artystami.
Celem pracowni ceramicznej jest:
- kształtowanie umiejętności obserwacji
- kształtowania umiejętności różnicowania i wyrażania cech otoczenia, tj. barwa, kształt i wielkość
- kształtowanie śmiałości wypowiedzi plastycznej
- dostosowanie umiejętności stosowania określonych technik pracy dla wyrażania własnych obserwacji, przeżyć i doświadczeń: malowanie na dużej powierzchni pędzlem, palcem, gąbką, zamalowywanie powierzchni, malowanie na różnorodnej fakturze
- opanowywanie terminologii i charakterystyki tworzyw wykorzystywanych na pracowni
- zapoznanie się z technologią produkcji mas ceramicznych
- formowanie wyrobów ceramicznych z wykorzystaniem form gipsowych
- formowanie masy ceramicznej metodami: kulkową i wałeczkową
- obróbka wykończeniowa ceramiki – szkliwienie
Na pracowni ceramicznej uczestnicy wykonują:
- płaskorzeźby z różnorodną tematyką
- naczynia ceramiczne
- rzeźby
- odlewy gipsowe
- szkliwienie
- malowanie farbami akrylowymi
Uczestnicy potrafią samodzielnie przygotować masę glinianą do obróbki, posługują się walcarką i kołem garncarskim.
Pracownia ceramiczna współpracuje również z innymi pracowniami tworząc rzeźby, ozdoby inne formy gliniane.