Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Haczowie wraz z rodzicami i opiekunami wzięli udział w wycieczce do Wrocławia. Wycieczka ta miała miejsce od 13 do 15 czerwca 2018 roku. 

  17 maja 2018r.  uczestnicy oraz pracownicy WTZ w Haczowie brali udział w obchodach Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.  Zgromadzeni, uczestniczyli we Mszy Świętej następnie przemarszowali ulicami Brzozowa.