Aby zostać uczestnikiem WTZ należy spełnić następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej,
  • zgłoszenie chęci uczestnictwa kierownikowi WTZ.