Skład Zarządu Koła PSONI w Haczowie:

  1. Urszula Madej – Przewodnicząca Zarządu Koła,
  2. Jadwiga Rec – Wiceprzewodnicząca
  3. Teresa Szczepanik – Skarbnik
  4. Bogumiła Głuszyk – Sekretarz
  5. Izabela Cynkar– Członek