W dniu 21.07.2020r. odbyła się analiza dokumentów dotyczących naboru na stanowisko kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej pod względem formalnym.

Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu zastaną poinformowane telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.