Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób

z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Haczowie

Warsztat Terapii Zajęciowej

36-213 Haczów nr 902

Tel.665 050 352

13 43 917 87

Czynne: poniedziałek- piątek od 7:30 do 15:30