29 sierpnia 2019r. uczestnicy WTZ wzięli udział w XIV Podkarpackim Festiwalu Rekreacji i Zabawy „Pożegnanie Lata”. Organizatorem imprezy był Przeor Konwentu oraz Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu. Festiwal odbył się w kompleksie ogrodowo- rekreacyjnym na terenie Zakonu.

       Uroczystości imprezy rozpoczęły się Mszą Świętą oraz oficjalnym powitaniem zaproszonych gości.
Podczas Festiwalu zaprezentowano występy zespołów muzycznych oraz kabaretowych. Zaproszeni mogli wziąć udział w przygotowanych zabawach sportowych, tanecznych oraz spróbować swoich sił w różnorodnych grach i konkursach edukacyjnych przygotowanych przez Służby Mundurowe. Ponadto można było obejrzeć wystawione prace mieszkańców DPS-ów, WTZ-ów, ŚDS-ów
Gwiazdą tegorocznego Festiwalu był Zespół Zbóje. Zgromadzeni goście świetnie bawili się podczas ich występu.
Uczestnicy zabawy mogli skorzystać z hipoterapii, obejrzeć pokaz sztucznych ogni, dmuchawców oraz skosztować przygotowanych smakołyków.