3 listopada 2021 r. grupa uczestników z naszego WTZ wraz z terapeutami udała się na cmentarze,
by odwiedzić groby naszych zmarłych koleżanek i kolegów.
Zapaliliśmy znicze na grobach w Haczowie, Jasionowie, Jabłonicy Polskiej,
Malinówce oraz we Wróbliku Szlacheckim.
Pobyt na cmentarzach był dla wszystkich chwilą wspomnień i refleksji…