Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Haczowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

pielęgniarka

wymiar czasu pracy – 0,5 etatu (4 godziny dziennie) – od poniedziałku do piątku 9.00-13.00
miejsce pracy: Warsztat Terapii Zajęciowej – Haczów – Sicina
umowa o pracę
wymagane prawo wykonywania zawodu, mile widziane doświadczenie w pracy pielęgniarki i prawo jazdy kategorii B
praca z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną
zatrudnienie od 1czerwca 2021

Do obowiązków należy:
1. Czuwanie nad stanem zdrowia uczestników WTZ
2. Udzielanie pierwszej pomocy medycznej.
3. Przeprowadzanie kontroli czystości osobistej uczestników WTZ.
4. Współpraca z lekarzem oraz stosowanie się do zaleceń specjalistów.
5. Podawanie leków
6. Działania diagnostyczne: pomiary parametrów życiowych
7. Działania pielęgnacyjne: zaopatrywanie ran, wykonywanie opatrunków, usuwanie ciał obcych.
6. Organizowanie pogadanek na temat czystości i higieny osobistej, ukazywanie zagrożenia spowodowane brakiem higieny.
7. Zaopatrzenie apteczki w niezbędne leki, środki opatrunkowe i artykuły niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy.
8. Zabezpieczenie ośrodka w niezbędne środki do dezynfekcji.
9. Kontakty z rodzicami, opiekunami
10. Kontrola czystości w pomieszczeniach WTZ
11. Kształtowanie nawyków higienicznych
12. Prowadzenie wymaganej dokumentacji merytorycznej.

CV prosimy przesyłać mailem na adres: zk.haczow@psoni.org.pl lub złożyć osobiście w siedzibie WTZ Haczów – 36-213 Haczów 902 w godzinach 7.30-15.30 w terminie do 15 maja 2021.

 

 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Haczowie, zaprasza osoby niepełnosprawne, ich rodziców oraz opiekunów w dniach 5 – 7 maja w godzinach od 7:30 – 15:30 na dni otwarte do swojego ośrodka.

Jest to ośrodek pobytu dziennego gdzie osoby niepełnosprawne mają zorganizowane zajęcia, mogą spotykać się z innymi osobami niepełnosprawnymi i twórczo spędzać czas.

W tych dniach będzie możliwość obejrzenia ośrodka, udziału w zajęciach z wolnej stopy, wymiany doświadczeń z wykwalifikowaną kadrą terapeutyczną oraz poznania wielu wspaniałych i wartościowych niepełnosprawnych osób.

Jest to świetna okazja do przełamania się dla osób niepełnosprawnych które siedzą bezczynnie w domu i chcą poznać inne osoby niepełnosprawne borykające się z podobnymi jak ich problemami.