Skład Zarządu Koła PSONI w Haczowie:

  1. Jadwiga Rec – Przewodnicząca Zarządu Koła,
  2. Izabela Cynkar – Wiceprzewodnicząca
  3. Teresa Szczepanik – Skarbnik
  4. Bogumiła Głuszyk – Sekretarz