Skład Zarządu Koła PSONI w Haczowie:

Przewodnicząca – Pani Jadwiga Rec,
Wiceprzewodnicząca – Pani Izabela Cynkar,
Sekretarz – Pani Bogumiła Głuszyk,
Skarbnik – Pani Wiesława Tabisz,
oraz Pani Beata Boczar.

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:
– Pani Janina Kuliga,
– Pani Małgorzata Matusz,
– Pani Zuzanna Florko.

Na Elektora wybrano Panią Izabelę Cynkar.