Pracownia poligraficzna to miejsce rehabilitacji i terapii dla 5 uczestników. Zajęcia odbywają się pod okiem instruktora, a dotyczą one m.in.: nabywania i utrwalania umiejętności obsługi komputera, drukarki, kopiarki, skanera oraz obsługi programów użytkowych – do edycji grafiki i edytora tekstów, dzięki którym powstają projekty zaproszeń, plakatów czy dyplomów. Zdobywają wiedzę i umiejętność bezpiecznego poruszania się po Internecie i sprawnego wyszukiwania niezbędnych informacji i wiadomości.

Głównym tworzywem, na którym pracujemy jest papier w różnej postaci, i to właśnie z niego tworzymy kartki świąteczne i okolicznościowe, zakładki czy pudełka ozdobne oraz zaproszenia, plakaty i dyplomy. Uczestnicy mają możliwość nauki wykonywania podstawowych operacji technologicznych na materiale (papierze, tekturze, serwetkach, bibule czy krepinie) – zginanie, załamywanie, cięcie i wycinanie, klejenie i naklejanie, zszywanie i dziurkowanie. Poznajemy nowoczesne techniki wycinania oraz wytłaczania, zaznajamiamy się ze sztuką dekorowania i zdobienia.

 

Doskonalimy umiejętność posługiwania się takich sprzętówjak: maszyna Sizzix, gilotyna, bindownica, laminator. Dzięki temu uczestnicy uczą się współpracy w grupiei odpowiedzialności za powierzone im zadania oraz sprzęt, jak również rozwijają wyobraźnię, poczucie piękna, zmysł estetyki, doskonalą sprawności manualne czy koordynację wzrokowo-ruchową.

Zajęcia na pracowni poligraficznej sprzyjają poszerzaniu wiedzy, dają możliwośćrelaksu i rozwijania zainteresowań, a wszystko to odbywa się zgodnie z założeniami indywidualnego programu terapii i rehabilitacji dostosowanego do każdego uczestnika.