Pracownia multimedialna  to miejsce, w którym uczestnicy maja możliwość rozwoju umiejętności i zdobywania wiedzy przede wszystkim z zakresu obsługi komputera, programów komputerowych, a także urządzeń biurowych. Pracownia  wyposażona jest w 3 zestawy komputerowe z dostępem do Internetu,  drukarkę laserową , cyfrowy aparat fotograficzny, laminator, bindownicę, gilotynę do papieru. Nasi podopieczni uczą się posługiwać edytorem tekstu, zapisywać informacje w folderach, na pamięci przenośne. Formatują  teksty, aby były one przejrzyste i czytelne. Nabywają lub doskonalą umiejętności posługiwania się wyszukiwarką internetową.

Praca z komputerem wpływa na poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej, poprawę sprawności manualnej oraz logicznego myślenia.

Pracownia komputerowa ściśle współpracuje z innymi pracowniami działającymi w ramach WTZ.