Drugi Podkarpacki Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej Osób Niepełnosprawnych TOTUS TUUS FESTIWAL już za nami. 🎵🌞❤️
Zdolni, wspaniali i odważni artyści reprezentowali Warsztaty Terapii Zajęciowej i Domy Pomocy Społecznej z całego województwa podkarpackiego, prezentując wybrane utwory muzyczne o tematyce religijnej. Wielu uczestników pokazało nie tylko talent do śpiewania, ale i do grania na różnych instrumentach. Wszyscy pokazali pasję do muzyki. 🌻💥🎤🌞
Udowodniliśmy również, że nasze środowisko osób niepełnosprawnych oraz osób z nimi związanych – jest jedną wielką rodziną i zawsze może na siebie liczyć. ❤️👩‍👩‍👧‍👧👩‍👩‍👦‍👦
Gratulujemy wszystkim uczestnikom udziału w konkursie. Szczególne gratulacje składamy Dawidowi Józefekowi z WTZ „Progres” z Sanoka oraz Warsztatowi Terapii Zajęciowej z Oleszyc, za zajęcie pierwszych miejsc w kategoriach solista/duet oraz zespół.
Mamy 100% pewność, że wszyscy wykonawcy, którzy wystąpili w dniu 7️⃣ lipca podczas Totus Tuus Festiwalu, są zwycięzcami.
Widzieliśmy i podziwialiśmy Wasz trud, pasję, nerwy i wysiłek. Jesteśmy z Was dumni, wiemy, że daliście z siebie wszystko !!!
Jesteśmy szczęśliwi, że koncert gwiazdy festiwalu – ARKI NOEGO spotkał się z tak entuzjastycznym odbiorem. Już dziś zapewniamy Państwa, że w miarę naszego zapału i sił, za rok podczas kolejnej edycji festiwalu, zapewnimy wszystkim nie mniej pozytywne emocje.
Ogromne podziękowania składamy na ręce Dyrektora Oddziału Podkarpackiego PFRON – Pana Macieja Szymańskiego oraz Dyrektora Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pana Jerzego Jęczmienionki.
Bez Nich impreza ta nie odbyłaby się w tak niezwykłej formie i z takim olbrzymim rozmachem.
 
 
Składamy podziękowania współorganizatorom, partnerom oraz sponsorom tego wydarzenia:
– Księdzu Łukaszowi Sowie – diecezjalnemu duszpasterzowi osób niepełnosprawnych,
– Wojewódzkiemu Domowi Kultury w Rzeszowie – Dyrektorowi Damianowi Drągowi oraz Pani Katarzynie Bembenek,
– Starostwu Powiatowemu w Brzozowie – na ręce Starosty, Pana Zdzisława Szmyda oraz Pani Kierownik PCPR w Brzozowie – Zofii Foryś,
– Gminie Haczów – na ręce Wójta, Pana Stanisława Jakiela,
– Pani Senator Alicji Zając,
– Panu Posłowi Adamowi Śnieżkowi,
– TVP Rzeszów,
– Radiu FARA,
– Parafii w Haczowie – na ręce Księdza Proboszcza Adama Zaremby oraz Księdza Prałata Kazimierza Kaczora,
– Parafii w Malinówce – na ręce Księdza Proboszcza Lesława Pelca,
– Stowarzyszeniu Wspierania WTZ „MOST” – na ręce Pani Prezes Barbary Święch – Bober oraz Kierowników WTZ z województwa podkarpackiego.
– GOPS w Haczowie – na ręce Pani Ewy Wais.
– GOKiW w Haczowie oraz Pani Marii Rygiel,
– Bibliotece w Haczowie – na ręce Pani Grażyny Serafin,
– OSP w Haczowie,
– Panu Danielowi Szmydowi,
– Pizzerii „Lastoria” z Haczowa,
– Firmie „LIPUT” oraz Prezesowi Jerzemu Liputowi,
– Firmie „KRUSZPOL” oraz Prezesom: Panu Tadeuszowi Gruszce i Panu Antoniemu Podkulowi,
– SKR w Haczowie – na ręce Pana Prezesa Zbigniewa Tasza,
– SKR w Dydni – na ręce Pana Prezesa Floriana Hocyka,
– Firmie: BIURO PLUS,
– Stacji Paliw w Jasionowie,
– Właścicielowi Sklepu Odzieżowego „ELLA”, Pani Elżbiecie Wojtuń,
– DELIKATESOM ALTA – na ręce Pana Prezesa Mirosława Borka,
– DELIKATESOM GROSZEK,
– PIEKARNI WILUSZ,
– Cukierni z Krosna „WULKAN”,
– Firmie STIMO,
– Firmie WALTER,
– Panu Markowi Dąbrowskiemu z DWORKU w BZIANCE,
– HUCIE SZKŁA „SABINA” z Rymanowa,
– wolontariuszom oraz muzykom z zespołów: EMMANUEL oraz EFATHA.
~~Dziękujemy z całego serca: Zarząd PSONI Koło w Haczowie, Pracownicy Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz Kierownik WTZ w Haczowie.
Do zobaczenia za rok w Haczowie.
PS. WSPANIAŁE ZDJĘCIA I RELACJA FOTO: DANIEL SZMYD FOTOGRAFIA
 

Continue reading

 
 
Zapraszamy do Haczowa na:
II TOTUS TUUS FESTIWAL 
Podkarpacki Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej
Osób Niepełnosprawnych, który
odbędzie się w GOKiW oraz Parku Dworskim,
na dwóch scenach.
Od godziny 10:00 – przeglądy konkursowe,
o godzinie 16:00 – koncert „ARKI NOEGO”.
Dziękujemy partnerom oraz sponsorom, bez których ta impreza by się nie odbyła, są to:
ROPS w Rzeszowie,
PFRON w Rzeszowie,
Pani Senator Alicja Zając,
Pan Poseł Adam Śnieżek,
TVP Rzeszów,
Radio FARA,
Parafia w Haczowie,
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie,
Stowarzyszenie „MOST”,
Starostwo Powiatowe w Brzozowie,
Gmina Haczów,
GOPS w Haczowie,
GOKiW w Haczowie,
Biblioteka w Haczowie,
Pan Rafał Szmyd,
Pan Daniel Szmyd,
Pizzeria Haczów „Lastoria”,
Firma „LIPUT”,
Firma „KRUSZPOL”,
SKR Haczów,
BIURO PLUS,
Stacja Paliw – Jasionów,
ELLA – sklep odzieżowy,
DELIKATESY ALTA,
DELIKATESY GROSZEK,
PIEKARNIA WILUSZ,
WULKAN – cukiernia z Krosna,
Firma STIMO,
Firma WALTER,
DWOREK BZIANKA,
HUTA SZKŁA „SABINA” z Rymanowa.
DZIĘKUJEMY ZA WASZE DOBRE SERCE
I OKAZANĄ NAM POMOC. ❤️❤️❤️