My również dzięki programowi grantowemu realizowanemu przez PFRON ze środków unijnych, w ramach projektu „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, zakupiliśmy środki ochrony indywidualnej pracownikom WTZ (m.in. maseczki, przyłbice, rękawiczki jednorazowe), środki do dezynfekcji rąk oraz powierzchni oraz urządzenia do dystrybucji środków dezynfekcyjnych (dozowniki łokciowe oraz działające bezdotykowo na fotokomórkę),  za łączną kwotę 6804 zł. Continue reading

W ostatni piątek 11 grudnia br. Zarząd PSONI Koło w Haczowie wybrał nowego Prezesa Koła – Panią Jadwigę Rec. Jednocześnie Zarząd podziękował dotychczas urzędującej Przewodniczącej, Pani Urszuli Madej, za wieloletni trud, pasję oraz serce włożone w zarządzanie sprawami Koła. My również dziękujemy za wieloletni wysiłek w pełnieniu wymagającej funkcji Pani Uli oraz składamy serdeczne gratulacje naszej Pani Prezes, Jadwidze.

Wracamy do „domu”…
 
 
Po długim pobycie w Domu Parafialnym wracamy do naszego rozbudowanego i wyremontowanego budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Haczowie na Sicinie.
Było nam dobrze w Domu Parafialnym. Jesteśmy wdzięczni księdzu proboszczowi Adamowi Zarembie oraz księdzu prałatowi Kazimierzowi Kaczorowi za to, że nas „przygarnęli”, że zapewnili nam ciepłe miejsce pracy… I chociaż przeprowadzka wymagała dużo czasu, wysiłku i zaangażowania, to cieszymy się bardzo, że będziemy mogli rozpocząć pracę w nowych, lepszych warunkach. Więcej przestrzeni, więcej pomieszczeń – to tylko niektóre plusy naszego „domu”.

Continue reading