9 grudnia br. odbył się wewnętrzny konkurs wiedzy o naszym warsztacie z okazji 20-lecia jego istnienia.

Osobami biorącymi udział w konkursie byli nasi uczestnicy. Każdą z 8 pracowni reprezentowały 2 osoby, konkurs odbył się w dwóch etapach. Uczestników oceniała komisja konkursowa składająca się z 3 osób.

.

Część pisemna zawierała test, który składał się z 20 pytań. Każde z nich zawierało cztery odpowiedzi, z których tylko jedna była prawidłowa. Na rozwiązanie testu było 60 minut.

Podczas pierwszego etapu 3 pary zdobyły taką sama ilość punktów i przeszły do drugiego etapu. Komisja konkursowa zadawała uczestnikom pytania. Największą ilość punktów zdobyła pracownia rękodzieła artystycznego- Kinga Boczar i Krzysztof Szmyd, drugie miejsce zajęła pracownia ceramiczna- Wojciech Zajdel i Janusz Ślemp, natomiast trzecie pracownia ogólnotechniczna- Marzena Matusz i Monika Kielar. Wszyscy biorący udział w konkursie otrzymali nagrody.

Zwycięzcom gratulujemy!!!