Wybory do Samorządu Uczestników WTZ to bardzo ważna sprawa.
Spośród naszej młodzieży wybieraliśmy dzisiaj tych, którzy będą reprezentować naszą społeczność i przedstawiać kierownikowi naszego ośrodka w imieniu innych uczestników różne postulaty oraz własne pomysły. Samorząd będzie również reprezentował nasz ośrodek na zewnątrz oraz współpracował w szczególny sposób z kadrą terapeutyczną. Gratulujemy: Marcinowi Pojnarowi – nowemu Przewodniczącemu Samorządu, Kindze Boczar – nowo wybranej Wice Przewodniczącej oraz Sekretarzowi pełniącemu również funkcje skarbnika – Janowi Zawadzie . Życzymy Wam owocnej współpracy w naszym ośrodku.