Może być zdjęciem przedstawiającym 5 osób, ludzie stoją i w budynku
 
 
 
Samorząd uczestników WTZ w Haczowie jest po to, abyśmy uczyli się jeszcze bardziej słuchać siebie wzajemnie.
W ostatnich dniach, w miejsce ustępującego członka samorządu, Janka – który znalazł zatrudnienie w ZAZ,
w drodze głosowania wśród całej społeczności warsztatu, wybraliśmy dwie osoby,
które go zastąpią i wejdą w skład naszego samorządu uczestników.
W obecnym składzie samorząd będą tworzyli:
Marcin (przewodniczący) Kinga (zastępca) oraz Sławek i Krzysztof. Gratulujemy.