Może być zdjęciem przedstawiającym tekst
 
 
Dzisiaj podczas Walnego Zebrania zrzeszonych Członków naszego Koła, wybraliśmy na kolejną kadencję nowy:
Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz Elektora.
Zarząd po ukonstytuowaniu tworzą:
Przewodnicząca – Pani Jadwiga Rec,
Wiceprzewodnicząca – Pani Izabela Cynkar,
Sekretarz – Pani Bogumiła Głuszyk,
Skarbnik – Pani Wiesława Tabisz,
oraz Pani Beata Boczar.
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:
– Pani Janina Kuliga,
– Pani Małgorzata Matusz,
– Pani Zuzanna Florko.
Na Elektora wybrano Panią Izabelę Cynkar.
Drogie Panie. Serdecznie Wam gratulujemy objętych funkcji. Życzymy dużo energii w pełnieniu bardzo ważnego i wymagającego zadania. Dziękujemy za Wasze poświęcenie, odwagę oraz determinację.
Zapewniamy o naszej współpracy, jesteśmy przekonani że będzie ona znakomita.