My również możemy się pochwalić wspaniałymi artystami z naszego WTZ, którzy pod opieką:
Pani Eweliny oraz Pani Anastazji – przygotowujących swój debiutancki autorski spektakl, wzięli udział w:
XVIII Festiwalu Twórczości Artystycznej Uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej,
który odbył się w WDK w Rzeszowie w dniu
16 listopada br.