W ostatni piątek 11 grudnia br. Zarząd PSONI Koło w Haczowie wybrał nowego Prezesa Koła – Panią Jadwigę Rec. Jednocześnie Zarząd podziękował dotychczas urzędującej Przewodniczącej, Pani Urszuli Madej, za wieloletni trud, pasję oraz serce włożone w zarządzanie sprawami Koła. My również dziękujemy za wieloletni wysiłek w pełnieniu wymagającej funkcji Pani Uli oraz składamy serdeczne gratulacje naszej Pani Prezes, Jadwidze.

Wracamy do „domu”…
 
 
Po długim pobycie w Domu Parafialnym wracamy do naszego rozbudowanego i wyremontowanego budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Haczowie na Sicinie.
Było nam dobrze w Domu Parafialnym. Jesteśmy wdzięczni księdzu proboszczowi Adamowi Zarembie oraz księdzu prałatowi Kazimierzowi Kaczorowi za to, że nas „przygarnęli”, że zapewnili nam ciepłe miejsce pracy… I chociaż przeprowadzka wymagała dużo czasu, wysiłku i zaangażowania, to cieszymy się bardzo, że będziemy mogli rozpocząć pracę w nowych, lepszych warunkach. Więcej przestrzeni, więcej pomieszczeń – to tylko niektóre plusy naszego „domu”.

Continue reading