W ostatni piątek 11 grudnia br. Zarząd PSONI Koło w Haczowie wybrał nowego Prezesa Koła – Panią Jadwigę Rec. Jednocześnie Zarząd podziękował dotychczas urzędującej Przewodniczącej, Pani Urszuli Madej, za wieloletni trud, pasję oraz serce włożone w zarządzanie sprawami Koła. My również dziękujemy za wieloletni wysiłek w pełnieniu wymagającej funkcji Pani Uli oraz składamy serdeczne gratulacje naszej Pani Prezes, Jadwidze.